SAL7391, Act: V°38.3-R°39.1 (62 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°38.3-R°39.1  
Act
Date: 1497-07-18

Transcription

2020-09-14 by Jos Jonckheer
Item want de voirs(creven) gelufte spruyten(de) compt/
van eene(n) stucke lants houden(de) (½) boend(er) oft d(air)omtr(ent)/
gelegen te meylhem die de selve jan noel tegen/
den voirs(creven) ja(n)ne kynon gecocht heeft en(de) d(air)voe(r)/
hij den voirs(creven) kynon de voirs(creven) xii pet(er)s alsnu/
betailt heeft d(air)af hij jan kynon maer tochter/
af en es Soe es de selve gelufte gesciet te dier/
meyni(n)gen oft gebuerde dat willem kynon sone/
des voirs(creven) jans ond(er) zijn daige zijnde de voirs(creven)/
drie ja(r)en ov(er)leden zijnde en(de) tot zijne(n) daigen gecome(n)/
den selven ja(n)ne noel int voirs(creven) stuck lants als/
erfman niet behoirl(ijc) goed(en) en(de) vestigen en woude/
dat alsdan ende and(ers) niet de selve jan kynon en(de)/
berbele den selve(n) janne noel sculdich soud(en) zijn de
//
xii pet(er)s alsdan t(er)stont te restitue(re)n tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)]/
Et p(ri)mus ende de voirs(creven) vestich(eit) gedaen zijnde sal/
de voirs(creven) gelufte te nyeute gedaen wordden eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt