SAL7391, Act: V°387.1 (697 of 706)
Search Act
previous | next
Act V°387.1  
Act
Date: 1498-06-19

Transcription

2021-11-15 by Jos Jonckheer
Want meest(er) barth(olomeeus) boeyen die als p(ro)cur(eur) des godshuys/
vand(er) banck nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) tot/
allen den goeden beide have en(de) erve jans vand(en) campe/
m(ar)griete(n) vand(er) elst hubr(echts) vand(er) h(er)bruggen en(de) lijsbetthen/
vand(er) elst soe wair die gelegen zijn hem met/
brieven van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van/
he(re)nt oft zijne(n) stadthoude(r) te thieldonck alle de selve goede/
behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)soenen dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft zij hen d(air)tegen/
hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten daige/
van rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde/
ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte jans driedoens des(er)/
stad bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleyden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleyden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno junii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt