SAL7391, Act: V°387.2-R°388.1 (697 of 705)
Search Act
previous | next
Act V°387.2-R°388.1  
Act
Date: 1498-06-19

Transcription

2021-11-16 by Jos Jonckheer
Nae dien come(n) is inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) pierart pirart willemair te kynne(n) geven(de) hoe hij/
uuyt crachte van seke(re) gebreke(n) en(de) sculden die een geheete(n)/
jaques dumarche rintm(eeste)r van name(n) hem sculdich en(de) tacht(er)/
was hadde doen raste(re)n zeke(re) zijn pe(n)ni(n)gen van gevallen(en) rinte(n)/
aen dese stadt met behoirl(ijcke) rasteme(n)te(n) hem des gedragen(de) totte(n)/
dienae(r) en(de) oic tott(en) relatie(n) van laureyse van valke(n)borch bode/
van des(er) stadt dat hij hem de conde met des(en) br(ieven) bijd(en) selve(n)
//
laur(eyse) gedrage(n) hadde doen doen hem des gedragen(de) totte(n)/
selven bode en(de) symone belle(n)s vorste(r) bege(re)nde en(de) v(er)sueken(de)/
alzoe aen den meye(r) dat hij scepen(en) manen soude hoe hij/
tot zijnder scult aende voirs(creven) pe(n)ni(n)gen soude moegen/
geraken Dair op de scepen(en) gemaent zijnde bijden meye(r)/
hebben gewesen dat zij beg(er)den den dienae(r) taenho(r)en/
ende d(air)entinden recht en(de) oft oick de voirs(creven) conde den/
voirs(creven) jaques behoirl(ijc) gedaen was Acht(er)volgen(de) den/
welken de voirs(creven) dienae(r) gecleert heeft de voirs(creven) rasteme(n)te(n)/
bij he(m) behoirl(ijc) geschiet te zijne en(de) heeft oick genoech gebleke(n)/
bij raporte des voirs(creven) laureys de voirs(creven) conde behoirl(ijc)/
geschiet te zijne mits den br(ieven) aen den voirs(creven) jaques/
gesonden v(er)sueken(de) alzoe noch voirts de selve pet(er) hoe hij/
als voe(r) tot zijnd(er) scult soude moege(n) gerake(n) Es/
gewese(n) bijd(en) scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers dat hij zij(n)/
cle(re)n soude bij tide? en(de) d(air)entinde(n) recht dwelc de voirs(creven)/
pet(er) gedaen heeft op twintich rinsg(ulden) want hij d(air)af/
een cedulle hadde vand(er) hant des voirs(creven) jaques zond(er)/
cost en(de) co(m)me(r) v(er)sueken(de) alzoe noch te come(n) tot zijnd(er)/
schult D(air)op uut(er)lijck de scepen(en) gemaent zijnde hebbe(n)/
ut(er)lijck gewese(n) dat de voirs(creven) pet(er) zijn voirs(creven) gecleerde/
schult met coste en(de) co(m)me(r) zal v(er)halen aende voirs(creven)/
gerasteerde pe(n)ni(n)gen ende rinte(n) den voirs(creven) jaques toe/
behoiren(de) ov(er)t d(air) yet dat hij dat wederkee(re)n zal en(de)/
gebrect(er) yet dat hij voirtva(r)en zal met rechte in scamp(n)o/
junii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt