SAL7391, Act: V°40.2 (64 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°40.2  
Act
Date: 1497-07-18

Transcription

2020-09-14 by Jos Jonckheer
Tusschen pete(re)n van heyst woenen(de) te libbeke t(er)/
eende(re) ende der werdy(n)nen pet(er)s vand(er) voe(re)n t(er) ande(re)/
comp(ar)e(re)nde voe(r) den borg(er)meest(er) vand(er) stadt d(air) peet(er)/
van heyst huer eysschte vijftich stuv(er)s en(de) eenen/
halven van houte en(de) xi stuv(er)s van pijn en(de) arbeyde/
van dat te doen maken en(de) vue(re)n dwelc zij niet/
en ontkinde mair genoech bekinde ende dat la(n)ge/
leden was dat verdient was mair seyde d(air) tegen/
dat pet(er) van heyst v(er)dingt hadde te maken(e) te/
decken(e) en(de) te plecken de schue(r) van hue(re)n ende/
wijlen jans hubrechts hove dwelck zee(r) lanc leden/
was d(air)af hij onlancx bet(aelt) was soe sij seyde ende/
nochtan was die nu yerst gevorst en(de) volmaict/
soe dat zij eer die voldaen was grote schade/
geleden hadde d(air)aen ende aen huer coren soe zij/
seyde d(air)aff zij beg(er)de reco(m)pensie(n) en(de) richti(n)ge/
Dwelc huer pet(er) van heist ontkinde e(m)mer dat/
die schade niet groot en conste gewesen Es/
overcomen ende gemiddelt bijd(en) selven borg(er)meest(er)/
dat pet(er) van heyst op zijn zijde nemen sal hue(re)n/
wynne oft yeman(de) and(er)s ende zij op huer sijde den/
selven hue(re)n wynne oft yeman(de) and(er)s om die scade/
te taxe(re)n soe eer soe bat ende ten lancsten tusschen/
dit ende sat(er)dach naistc(omende) om d(air) op te v(er)eenigen/
int hoff te acht uren voir noene en(de) op tgene/
des zij pete(re)n meer sculdich zijn sal van des voirs(creven)/
steet dan die schade getaxeert sal wordden dat/
zij in afslage he(m) alsd(an) pe(n)ni(n)g(en) geven sal soe zij/
meest sal co(n)nen oft moege(n) om he(m) te v(er)huede(n) van seke(re)n ba(n)ne/
d(air)men hem inne bringen wilt cor(am) crol burg(imagistr)[o] julii xviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt