SAL7391, Act: V°44.2 (69 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°44.2  
Act
Date: 1497-07-19

Transcription

2020-09-28 by Jos Jonckheer
Item jan hoelma(n)s sone wijle(n) gheerts woenen(de)/
te keerb(er)ge heeft geloeft jouffr(ouwe) m(ar)grieten voelke(n)s/
wed(uw)[e] raes wijlen van baussele xvii pet(er)s te xviii/
stuv(er)s tstuck te bet(alen) de vier pet(er)s d(air)aff te bamisse/
naistc(omende) vier pet(er)s te kersmesse d(air)nae vier pet(er)s/
te vastelavonde d(air)nae ende de leste vijf peters/
te s(in)[t] jans(mis)s[e] d(air) nae vervolgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[t(um)] Ende voe(r)/
de xiiii pet(er)s es borge bleven als pri(n)cipael peter/
wauts sone wijlen henr(icx) Et p(rim)[(us)] cor(am) zedele(re) hubr(echts)/
julii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt