SAL7391, Act: V°50.1 (85 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°50.1  
Act
Date: 1497-07-24

Transcription

2020-12-05 by Jos Jonckheer
Item geroen vanden veken(en) heeft geloeft anthonise/
zedele(re) i(½) mudde rocx myn (½) mol(evat) pag(abilis) mens(ur)[e]/
lov(aniensis) ad andree ap(osto)li p(er)solven(dum) et apud belanden(en) del(iberandum)/
et absq(ue) rep(re)hensione infra mense(m) de post t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)]/
Op sulke cond(itien) nochtan alsoe v(er)re als de selve geroen/
tussche(n) dit en(de) s(in)[t] a(n)dries(mis)s[e] naistc(omende) soe vele gedoen/
can dat de selve anth(onijs) ten selve(n) s(in)[t] andriesdage/
vanden selve(n) i(½) mudde (½) mol(evat) myn ende oic vand(en)/
vi(½) mudden die hen d(air)op ghiste(re)n voir scepen(en) van/
loeven(e) bij div(er)sen p(er)soenen geloeft wa(r)en betaelt/
wordden tsamen thien rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck/
dat dan de selve geluften van viii mudden corens/
doot zijn sullen ende de gelov(er)s d(air) mede quijt/
zijn cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt