SAL7391, Act: V°6.3-R°7.1 (11 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°6.3-R°7.1  
Act
Date: 1497-06-30

Transcription

2020-08-16 by Jos Jonckheer
Item hubrecht vanden putte woenen(de) toplynthe(r) en(de)/
andries van broeckem woenen(de) te holede v(er)vangen(de)/
ind(ivisim) h(er)clase vanden putte prieste(r) sone des voirs(creven)
//
hubrechts t(er) eenre ende de wed(uw)[e] ingelbrechts wijle(n)/
vanden berge t(er) ande(r) zijden hebben hen gesubmitteert/
van hue(re)n gescillen dat zij tegen malcande(re)n hebben/
van seke(re)n acht(er)stellige(n) pachten die de voirs(creven)/
wed(uw)[e] hen ende hue(re)n goeden met beleyde heysschen(de)/
es ende des d(air)aen cleeft in segge(re)n ende mi(n)lijcken/
yffene(re)n Te weten(e) dierste p(ar)tie in joh(ann)ese flesse(re) en(de)/
de wed(uw)[e] in joh(ann)ese van aken in sulker vuegen dat/
de selve segge(re)n p(ar)tien gescille gehoirt en(de) dair aff/
geinformeert hue(r) uutsprake d(air)aff eendrechtijchlijck/
doen sullen tusschen dit en(de) van in maendaige naistc(omende)/
over acht daigen promitten(tes) rat(um) hinc inde op eene(n)/
banduyn vand(er) hellicht vander so(m)men der uuytspraken/
geloven(de) voirts ind(ivisim) dierste p(ar)tie dat zij den voirs(creven)/
h(er)claise in dien hebben sullen dat hij t(er)stont gehelijc/
afdoen sal alsulke inhibitie monitien oft citacien als/
hij (contra)rie der wed(uw)[en] v(er)volght geimpetreert heeft int/
gheestel(ijc) hoff van luydick tot diest en(de) d(air)af alless(ins)/
doen renu(n)cie(re)n ende stille staen sonder e(n)nige voirde(re)/
executie d(air) op te doene ende wes costen oft lasten/
bijd(er) wed(uw)[en] h(ier)om gedaen wordden op datt(er) in des(er)/
gebreck viele dat zij die gansselijc huer restitue(re)n/
en betalen sullen hebben voirts geloeft ind(ivisim)/
de voirs(creven) hubr(echt) ende andries der voirs(creven) wed(uw)[en]/
te betalen van in maendaige naistc(omende) ov(er) acht dagen/
voe(r) der uutspraken alsulke costen als de selve wed(uw)[e]/
uut saken vand(en) selve(n) beleyde en(de) der executien/
d(air) uuyt gespruyt gedaen ende geleden heeft gedragen(de)/
drie rinsg(ulden) en(de) drie stuv(er)s t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] Ende hebben/
tot des(er) ger(e)nu(n)cieert en(de) v(er)tegen alle behulpen van/
mandeme(n)ten die zij t(er) (contra)rien vand(en) voldoen(e) van/
desen e(n)nichss(ins) souden moegen impetre(re)n cor(am) blanck(art)/
rosme(re) junii ultima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt