SAL7391, Act: V°61.1 (107 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°61.1  
Act
Date: 1497-08-04

Transcription

2020-11-10 by Jos Jonckheer
Item jacop van belle heeft geloeft te betalen(e)/
pauwelse vanden riele vi(½) rinsgulden(en) te weten(e)/
de twee rinsgulden(en) d(air)aff van in sondaige naistc(omende)/
over acht daigen twee rinsg(ulden) bynnen xv dagen d(air)/
nae ende tsurplus bynnen xv daigen d(air)nae te bet(alen)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] met cond(iti)[en] oft in e(n)nigen t(er)mijn voirs(creven)/
gebreck viele van betalingen dat dan trest ombet(aelt)/
uutstaen(de) al gevallen sal zijn cor(am) crol burg(imagistr)[o] aug(us)[ti]/
quarta
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt