SAL7391, Act: V°68.2 (121 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°68.2  
Act
Date: 1497-08-17

Transcription

2021-01-08 by Jos Jonckheer
Want claes de kersmake(re) als man en(de) mo(m)boir/
jouffr(ouwe) g(er)truden wittema(n)s zijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt/
zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebrec/
uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen/
den goeden beyde have ende erve willems wilen/
scats ende wille(m)s wijle(n) toppens soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aende meyers van buedingen oft hue(re)n stedehoude(re)n/
alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende/
den kynde(re)n ende erfgenamen desselfs wijlen wille(m)s/
schats ende willems wijlen toppens alle de voirs(creven)/
goede dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) doen besceyden oft zij hen d(air) tegen/
hadde willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige van rechte niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t/
van hue(re)nt wegen ende he(re)n giel(ijs) van cortbeke p(ri)este(r)/
als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) claes comp(ar)e(re)nde ende trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken/
heeft bij rappoirte giel(ijs) eveloege des(er) stadt bode/
tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven geleydden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno augusti xvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt