SAL7392, Act: R°103.4-V°103.1 (222 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°103.4-V°103.1  
Act
Date: 1498-10-22

Transcription

2020-07-19 by Karel Embrechts
Allen den genen dat brued(er) jan arnts p(ate)r vand(en)/
cloeste(r) van bethanien te leeuwe en(de) cleme(n)t segar/
als man ende mo(m)boir ka(tlij)[ne(n)] van berthe(m) zijns wijfs/
in p(rese)ntia hebbe(n) geconst(itueert) (et)c(etera) janne van udekem/
willem(me) van leefd(ale) jacoppe(n) wittema(n) henr(icke) van/
ravescote aut Alle hue(r) saken die zij tsamen/
uuytstaen(de) hebben vand(en) goeden oft rinte(n) gebleven/
/ van jouffr(ouwe) dorotheen wijlen hershals wair die/
gelegen zijn en(de) te wat plaetssen die den selve(n)/
godsh(uyse) en(de) cleme(n)te toecomen moege(n) wesen van/
successien van hue(re)n voirseten Alle de jairgulden/
sculden p(ro)fijte(n) molume(n)ten d(aer)af gecomen oft nae/
maels comen(de) vallen(de) oft verschijnen(de) te manen/
teysschen optebue(re)n tontf(angen) d(aer) voe(r) te panden te/
daigen te beleyden (et)c(etera) te bedingen te wynnen te/
verliesen componen(di) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) d(i)c(t)o fr(atr)e joh(ann)e renu(n)c(iantes) salvo iusto calculo cor(am)/
pynnoc bouchout octobr(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator