SAL7392, Act: R°110.2-V°110.1 (236 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°110.2-V°110.1  
Act
Date: 1498-10-27

Transcription

2020-07-24 by Karel Embrechts
Nae dien wout(er) van bonecroye den wethouder(e)n/
des(er) stadt van loeven(e) seke(r) gebreken te kennen/
heeft gegeven bij seke(r) sijnd(er) supplicatie(n) van seke(re)n/
resten van sijne(n) rinten die hij jairlijcx heffen(de)/
is opde meyerie van cu(m)ptich vand(en) co(m)mer van/
luydick bege(re)nde d(aer) af betalinge van joh(ann)ese/
heyms want de t(er)mijne(n) d(aer) af hij in gebreke/
was te weten(e) den t(er)mijn van april xci metten t(er)mijn(en)/
van octobr(i) en(de) april d(aer)nae volgen(de) loepen(de) t(er) so(m)men/
van xxvii rinsgulden(en) bij joh(ann)is tijde v(er)schenen wae(re)n/
en(de) oic eene(n) t(er)mijn d(aer) nae te weten(e) van octobri/
xcii bij thoemase mus v(er)schenen als deselve wout(er)/
te kynnen gaf D(aer)op de voirs(creven) joh(ann)es heyms seyt/
dat hij janne van colen d(aer) tegewoirdich nae daf/
sceyden van zijnd(er) officien en(de) bewinde in desen div(er)se/
faulten hadden ov(er)gegeven aen die van arschot en(de)/
ande(re) seggen(de) dat jan van colen bellix de betali(n)ge/
d(aer)af soude gedaen hebben als nacomelinck inder/
/ selver officien D(aer)op de selve jan van colen seyt/
dat joh(ann)es div(er)se faulten ov(er)gegeven hadde als voe(r)/
diemen hem sculdich was en(de) oick div(er)se creditue(re)n/
d(aer) inne de selve joh(ann)es gehouden mocht wesen/
en(de) oic e(n)nige noch wae(re)n die joh(ann)es niet gemaent/
en hadde oft e(m)mers alle de t(er)mijne(n) d(aer) inne hij/
gehouden mocht wesen seggen(de) want hij die voirs(creven)/
faulten bij joh(ann)ese ov(er)gegeven niet lange gehadt/
en hadde dat hij die niet en hadde co(n)nen inne/
gecrijgen met meer ande(r) dier gelijke woirden/
hopen(de) alsoe ongelast te bliven(e) Es geseet en(de)/
uuytgesproken bijder wet dat de voirs(creven) joh(ann)es/
heyms en(de) jan van colen tsamen selen gaen en(de)/
vand(er) voirs(creven) ov(er)geg(even) faulten en(de) des zij and(er)ssins/
met malcande(re)n uuytstaen(de) hadden cleernisse doen/
en(de) ov(er)comen en(de) den voirs(creven) woute(re)n contente(re)n/
alsoe dat hem genoech soude moegen sijn vand(en)/
t(er)mijne(n) voirs(creven) En(de) oft de voirs(creven) joh(ann)es heyms/
en(de) jan van coelen und(er)lingen d(aer)entinden e(n)nige/
gebreken hadden dat zij d(aer) af comen souden/
bijden selven raide om d(aer) af gedaen te wordden(e)/
soe nae recht behoe(re)n soude in (con)sili[o] opidi/
octobr(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator