SAL7392, Act: R°117.5-V°117.1 (245 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°117.5-V°117.1  
Act
Date: 1498-11-08

Transcription

2020-11-17 by Karel Embrechts
Want joh(ann)es paymart als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebrec uuyt crachte van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
wijle(n) daneels bertrees stas weevens he(re)n liebrechts/
van haller ridd(er)s librechts van haller na(tur)licx jans de/
blancq arnts van bertrees en(de) jans gielart soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aend(en) baillu van ha(n)nut oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) janne/
/ le blanck ende de wed(uw)[en] ende erfgenamen vand(en) voirs(creven)/
p(er)sonen ende ande(r) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen/
besceyden oft zij hen d(aer)tegen hadden willen oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten daige van rechte d(aer)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van/
hue(re)n wegen behalven alleene de voirs(creven) jan le/
blancq die hem d(aer)tegen opponeerde ende de voirs(creven)/
geleydde comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts op dand(er) p(er)sonen/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken/
heeft bij rappoirte baud(ewijns) bellens des(er) stadt bode/
tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eerde voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden houden soude/
inde macht van sijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
novembr(is) viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator