SAL7392, Act: R°12.3-V°12.1 (30 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°12.3-V°12.1  
Act
Date: 1498-07-06

Transcription

2020-03-23 by Jos Jonckheer
Item jan hollekens sone wijlen andries ende joes/
pauwels al(ia)s h(er)mans beyde woenen(de) te haeght in/
p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint genomen te hebben(e)/
van henr(icke) wijte(n) als p(ro)cur(eur) des godshuys van p(er)cke/
de hellicht vand(er) thienden desselfs godsh(uys) gelegen/
onder haeght en(de) d(air) omtrint Te houden(e) te hebben(e)/
en(de) te gebruycken(e) van halfm(er)te lestleden eenen/
t(er)mijn van zesse ja(r)en lanck due(re)nde Elcx jairs/
d(air)enbynnen te weten(e) dierste jair om lxv(½) crone(n)/
te xxv stuv(er)s tstuck ende dande(r) v ja(r)en elcx/
jairs om en(de) voe(r) hondert ende een crone(n) te/
xxv st(uvers) tstuck ende d(air)enboven alle ja(r)e om dertich/
ponden was te bet(alen) tderdendeel vand(en) voirs(creven) gelde/
te kersmesse dander derde(n)deel te paessche(n) ende/
dleste derdendeel te s(in)t jans(mis)s[e] ende tvoirs(creven) was/
te kersmesse den voirs(creven) p(ro)cur(eur) quol(ibe)t assecutu(m)/
Item oft den voirs(creven) thiendene(re)n e(n)nige scade gesciedde/
van tempeeste en(de) hagelslage oft gemeyne(n) orlogen
//
datmen hen d(air) af cortsel doen sal gelijc ande(re) p(re)laten/
doen sullen bij alsoe dat zij die scade m(ijn) hee(re)/
cundighen sullen bynne(n) drie daigen nae dat de/
selve scade gesciet souden moegen zijn Ende alle/
dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) pynnock borch julii vi[ta]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator