SAL7392, Act: R°125.3-V°125.1 (258 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°125.3-V°125.1  
Act
Date: 1498-11-14

Transcription

2020-07-26 by Karel Embrechts
Item h(er) jan swerts prieste(r) capellaen der kercken/
van s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) renu(n)c(ians) en(de) jan vand(er) male/
metse(r) hebben geloeft ind(ivisim) te voldoene steven(en)/
/ gosseal bode der stadt van loeven(e) tot behoef der/
selver stadt en(de) dat tot sijnd(er) maniss(en) alsulk(er) tacht(er)h(eit)/
vanden poirtergelde als bevonden sal mogen w(er)den/
het zij van xvii jae(re)n myn oft meer met quitan(cie) oft/
and(er)ssins als joes henric deenkenssone woenen(de) te bakele/
des(er) stadt t(er) causen der selv(er) poirterien schuldich en(de) tacht(er)/
soude moegen wesen cor(am) buets(ele) bouchout no(vem)[br(is)] xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator