SAL7392, Act: R°134.2 (275 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°134.2  
Act
Date: 1498-11-22

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Want willem van baussele als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen den goeden/
beyde have ende erve adams symoens soe wair die/
gelegen zijn hem et br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aenden baillu van ha(n)nut oft zijne(n) stadthoude(r) te groot/
haller alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n/
en(de) den voirs(creven) ada(m)me dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banc voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyd(en)/
oft hij hem d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op /
heden als ten daige van rechte d(aer) toe dienen(de) niet ge(com)/
p(ar)eert en is noch niema(n)t van zijne(n) wegen den voirs(creven)/
geleyde comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) Soe/
verre dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte jans/
dompm(ar)tin bailiu van ha(n)nut tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de/
wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven/
geleydden vand(en) voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno nove(m)br(is)/
xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator