SAL7392, Act: R°135.2-V°135.1 (278 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°135.2-V°135.1  
Act
Date: 1498-11-23

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Item ter meerd(er) sekerheyt en(de) vestich(eit) der voirs(creven) twee/
pet(er)s erffel(ijc) en(de) jairlijcs(c)h(e) bet(alinge) in dien heeft de/
voirs(creven) pet(er) met sande(re)n va(n)d(en) velde vorste(r) in handen der/
voirs(creven) m(er)tens ende jans pantsgewijse gestelt de/
juwelen h(ier) nae volgen(de) Ende yerst zesse silve(re)n scalen/
de boerde vergult met seven pockelen opde bodeme(n)/
en(de) drie silve(re)n croesen de boerde v(er)gult weghen(de)/
al tsamen vijf ende viertich onchen luttel myn oft/
meer om aende selve juweelen de jairlijcsche bet(alinge)/
en(de) vestich(eit) in dien te v(er)halen Ende de selve twee/
pet(er)s afgequeten zijnde sullen de voirs(creven) m(er)ten en(de)/
jan sculdich zijn den selven den selven pete(re)n de rivo/
oft zijne(n) erfgenamen de selve juweelen te r(e)stitue(re)n/
Ende oft gebueerde dat inde voirs(creven) panden ende/
juwelen naemaels e(n)nich gebreck viele in dien dat/
de selve voe(r) de voirs(creven) erfrinte en(de) alle(n) pachten [die] d(aer)/
af v(er)loepen mochten niet goet genoech en wae(re)n oft/
oic dat die den voirs(creven) m(er)ten(en) en(de) janne van yeman(de)/
met rechte afgehaelt wardden beet(er) recht d(aer) toe/
hebben(de) oft oic dat die den voirs(creven) pete(re)n niet toe/
/ en behoirden soe heeft geloeft gheert rabo/
sone wijlen meest(er) gheerts woenen(de) te loeven(e)/
den voirs(creven) m(er)ten(en) ende janne tselve gebreck te/
voldoene d(aer) af de voirs(creven) peet(er) de rivo geloeft/
heeft den selven gheerden rabo alless(ins) costeloes en(de)/
scadeloes te houden en(de) tontheffen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator