SAL7392, Act: R°139.1 (285 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°139.1  
Act
Date: 1498-11-27

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Item giel(is) eveloege des(er) stadt bode heeft gecleert/
bij zijne(n) behoirlijcken eede dat hij met vier des(er)/
stadt br(ieven) gescreven den eenen aen he(re)n janne de/
mol ridde(r) den ande(re)n aende wed(uw)[e] he(re)n ever(en) wijle(n)/
ts(er)claes en(de) willem(me) en(de) charle(n) ts(er)claes hue(re)n sonen/
den derden aen jonche(re)n janne hynckart vrouwe ph(ilips)e/
hynckart en(de) jouffr(ouwe) g(er)truyden en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] hynck(art)/
gesuste(re)n des voirs(creven) jonche(re)n jans ende den vierden/
aen janne vanden heetvelde en(de) ph(ilips)e en(de) willem(me)/
zijne(n) bruede(re)n inden name van hen en(de) hue(re)r mede/
plege(re)n geweest heeft ind(er) stadt van bruessele/
en(de) de selve br(ieven) gegeve(n) Te weten(e) den yersten ae(n)d(en)/
sone he(re)n jans de mol voirs(creven) ten huyse desselfs/
he(re)n jans den ande(re)n aen willem(me) ts(er)claes den derden/
aen jonche(re)n janne hynckart ende den vierden/
aen janne vanden heertvelde d(aer) mede hen gecu(n)dicht/
wert dat willem van leefdale als geleit totten/
goeden he(re)n augustijns wijlen vanden borchoven ridd(er)s/
hem hadde doen leve(re)n navolgen(de) den selven beleide/
seke(r) goede desselfs wijle(re)n he(re)n augustijns Te dien/
ynde oft zij als erfgenamen desselfs wijle(n) he(re)n aug(ustijns)/
de selve goede met rechte v(er)antw(er)den woude(n) dat/
zij des quamen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
tot een(n) seke(re)n daige inde selve br(ieven) voirs(creven) geruert/
en(de) hen d(aer) toe gep(re)figeert cor(am) borch(oven) buets(ele) nove(m)br(is)/
xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator