SAL7392, Act: R°14.3-V°14.1 (33 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°14.3-V°14.1  
Act
Date: 1498-07-09

Transcription

2020-03-23 by Jos Jonckheer
Item jan lombardeal geheeten del herbe woenen(de) te/
boulez heeft geloeft daneele cuelens dertich hollan(sche)/
gulden(en) te xvi stuv(er)s tstuck te bet(alen) tderdel d(air)af te kers(mis)s[e]/
naistc(omende) ende dand(er) twee deele(n) te halfmeye d(air)nae/
voe(r) alsulken [lx] scapen als de selve lombardeal tegen/
den voirs(creven) deneele gecocht heeft quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] De selve/
jan heeft voirts bekint den voirs(creven) daneele v(er)cocht/
te hebben drie mudden t(ar)wen en(de) twee mudden rox/
mate van loeven(e) lepelgoet pag(abilis) elc mudde d(air)af/
deen doer dande(r) om xxiiii st(uvers) d(air)af de selve jan/
hem bekint heeft in gereden d(enieren) voldaen te wesen/
en(de) geloeft die te bet(alen) te loven(e) kersmesse [naistc(omende)] en(de) tot/
ov(er)ijssche te leve(re)n t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] met cond(itien) oft den/
selven janne beliefde h(ier)enbynnen en(de) eer den selve(n)
//
dach comen sal ende dair nae niet de voirs(creven)/
gehaven pe(n)ni(n)gen wed(er)om te r(e)stitue(re)n dat hij dat/
sal moegen doen en(de) d(air) mede gestaen oft anders/
den selven dach ov(er) leden zijnde sal hij de voirs(creven) leveri(n)ge/
schuldich zijn te doene cor(am) buets(ele) bouch(out) julii ix[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator