SAL7392, Act: R°229.2-V°229.1 (431 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°229.2-V°229.1  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-08-29 by Karel Embrechts
Want arndt hanckart als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen)/
brieven van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve willems de hane soe wair die gelege(n)/
zijn heeft ons te kynnen gegeven hem met br(ieven)/
van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van vilvoird(en)/
oft zijne(n) stadthoude(r) tov(er)ijssche alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende besund(er)t alsulke/
vijf mudden corens erfpachts als hij heffen(de) is op seke(r)/
goede pet(er)s willems gelegen tov(er)ijssche ende den/
selven willemm(e) de hane dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
doen besceyden oft hij he(m) d(aer)tegen hadde willen/
oppone(re)n Ald(aer) hij op heden als ten daige van recht/
d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en is noch niema(n)t/
van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat/
/ hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij resc(ri)pte cornelijs/
sols tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven geleidd(en)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
sijne(n) beleide scepen(en) brieve en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno febr(uarii)/
xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator