SAL7392, Act: R°245.2-V°245.1 (452 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°245.2-V°245.1  
Act
Date: 1499-02-28

Transcription

2020-08-21 by Karel Embrechts
Nae dien op heden bijden raide vand(er) stadt geco(m)/
p(ar)eert claes van hug(ar)den jan van lye(re) jan bet(er)mans/
als pechtene(re)n vand(en) maelgelde vand(en) jae(re) voirleden te/
kynnen geven(de) div(er)se gebreken die zij hadde(n) in dien/
dat hen de (con)ditien vand(er) pechtingen vand(en) selve(n) maelgelde/
niet onderhouden en wae(re)n en(de) d(aer) bij g(r)[o]te schade en(de) acht(er)/
deel geleden hadden alsoe zij seyden te weten(e) soe aen/
die vand(er) univ(er)siteyt weduwe(n) en(de) ande(re)n hen metter/
selv(er) univ(er)siteyt defende(re)nde ende oic aen die van hev(er)le/
houthev(er)le eghenhove(n) en(de) orme(n)dale ende oick in doen/
dat hen vele p(er)soenen ond(er) de vrijheyt m(ijns) he(re)n des/
p(re)laets van p(er)cke en(de) van vlierbeke als hue(re)r lied(en)/
werclied(en) en(de) wynnen bynnen der vrijh(eit) geseten int/
maelgelt hebben willen bevrijen ende meer ande(r)/
pointe(n) bij hen in gesc(ri)fte ov(er)gegeven bege(re)nde in/
den p(ro)visie en(de) restoir aen tgene des zij noch/
tacht(er) mochten zijn alsoe dat hen genoech soude/
moegen wesen met meer ande(re)n gelijck(er) woird(en)/
in hue(re)r supplicatie(n) ov(er)geg(even) Es geappointeert ende/
den selven bijden raide vand(er) stadt geseet ter antw(er)den/
/ dat soe v(er)re dat aenghinck den suppoisten wed(uw)[en] oft/
ande(re)n d(aer)af zij clagen(de) wae(re)n datmen d(aer)af spreken/
en(de) (con)v(er)catie houden soude metten he(re)n vand(er) univ(er)siteyt/
om d(aer)af te weten d(aer)nae elc hem soude hebbe(n) te vuegen/
Ende alsoe v(er)re dat aenghinck hev(er)le en(de) houthev(er)le/
metten toebehoirten voirs(creven) es den selven geseet en(de)/
gelast hue(r) gebreken in dien te vervolgen op dond(er)sete(n)/
ald(aer) en(de) hue(r) goed(en) nae recht om totten hue(re)n te comen(e)/
ende desgelijcx oic aen die vand(en) hove van diependale/
hen willen(de) bescudden mett(er) vrijh(eit) mijns he(re)n des p(re)laets/
van vlierbeke ende soe v(er)re dat aenghinck mijne(n) hee(re)/
van p(er)cke en(de) den genen die hem ond(er) tdexel vand(er)/
zijnd(er) vrijh(eit) hadden wille(n) bescudden d(aer) af souden zij/
nairde(r) met hem cov(er)ce(re)n en(de) hem in dien ond(er)wijs(en)/
als zij hoepten dat hij zijn vrijheyt soe v(er)re niet strecke(n)/
en soude als de voirs(creven) p(er)soene(n) voir hen nemen mochte(n)/
om d(aer)entinden opde selve hue(r) gebreken gedaen te/
wordden soe behoe(re)n soude in (con)s(ili)[o] op(idi) febr(uarii) ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator