SAL7392, Act: R°259.2 (470 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°259.2  
Act
Date: 1499-03-01

Transcription

2020-09-06 by Karel Embrechts
Inder saken geport voe(r) den raide vand(er) stadt tusschen/
janne vand(en) hove die ald(aer) lod(ewijcke) lesens hadde doen ontbied(en)/
als executeur van seke(re)n vliegen(de) erve(n) gebleven nae de/
doot ka(tlij)[ne(n)] wijlen geh(eten) inden slotel d(aer) hij jan rechte toe/
p(re)tenteerde en(de) de welcke als lod(ewijc) seyt seke(r) ande(r) p(er)soenen/
op borchtocht getogen hadd(en) oic p(re)tende(re)nde recht totten/
selve(n) ind(er) maten seke(r) t(er)mi(n)acien en(de) geluften d(aer) af gepass(er)t/
dat naird(er) inhielden Bege(re)nde de selve lod(ewijc) dat hij die/
p(er)sone(n) soude moegen doen daigen om he(m) te r(e)leve(re)n/
en(de) d(aer)entinden gedaen te wordden soe behoe(re)n soude Es/
geseet bijden selve(n) raide ende uuytgesproken want de/
voirs(creven) lodewijc tot div(er)sen daigen in desen dacht gehadt/
hadde dat hij bynne(n) acht daigen een voir al dese/
p(er)soene(n) ontbieden soude oft doen bescriven d(aer) af hij/
hem als voe(r) toe v(er)mat op d(aer)af v(er)steken te zijne en(de)/
soe v(er)re hijs niet en dede datmen den selven ja(n)ne/
d(aer) af trecht doen soude in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii p(rim)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator