SAL7392, Act: R°263.2 (480 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°263.2  
Act
Date: 1499-03-08

Transcription

2020-08-26 by Karel Embrechts
Allen dat lijsbeth vand(en) bossche ten bijsijne en(de) met/
wille weten en(de) consente jasp(er)s de grauwe huers ma(n)s/
in p(rese)ntia heeft getra(n)sporteert en(de) ov(er)gegeven en(de) mits des(er)/
tra(n)spoirteert en(de) gheeft over [vacat] tot behoef/
he(re)n ende meest(er) jans vand(en) steenwincke dekens van/
s(in)[t] jacops opde biest te loeven(e) alle hue(r) recht ende/
actie die zij heeft inde hellicht van ix r(ins)g(ulden) lijfpens(ien)/
tsairs staen(de) ten live dympne(n) vand(en) bossche ende/
der voirs(creven) lijsbetthe(n) gesuste(re)n de welke zij heffen(de)/
zijn met scepen(en) brieven van berthe(m) op thof metten/
toebehoirten wijle(n) he(re)n robrechts loenijs priest(er)s gelege(n)/
te berthem met oic hue(re)r hellicht van allen den acht(er)/
stellen d(aer)af gevallen ende ombet(aelt) uuytstaen(de) totten/
dage toe van heden Constitue(re)nde d(aer)om en(de) mechtich/
maken(de) irrevocabilit(er) den selven he(re)n en(de) meeste(re)n/
janne om de selve huere hellicht der lijfpens(sien) en(de)/
acht(er)stellen voirs(creven) te manen teyssche(n) op te bue(re)n en(de)/
tontfange(n) en(de) ofts noot zij met rechte te v(er)volgen/
te bedingen te wynnen te v(er)liesen componen(tes) quitan(ciam)/
dan(di) cete(r)aq(ue) in meliori forma promitt(entes) rat(um) absq(ue)/
calculo Consente(re)nde de voirs(creven) gehuysschen dat den/
voirs(creven) he(re)n en(de) meeste(re)n janne volge ombelet/
alsulk(en) scepen(en) br(ieven) van berthe(m) als h(ier) in des(er) came(r)/
ond(er) de wet gestelt is in een doosken tusschen/
den selven he(re)n en(de) meeste(re)n ja(n)ne t(er) eend(er) en(de)/
den voirs(creven) gehuyssche(n) t(er) ande(re) om hem die tot/
zijne(n) p(ro)fijte allen(e) te bekeren en(de) zijne(n) wille/
d(aer) mede te moegen doen niet wed(er)staen(de) de/
cond(iti)[en] d(aer)inne begrepen prout cor(am) pynnoc bouch(out)/
m(ar)tii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator