SAL7392, Act: R°263.3-V°263.1 (481 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°263.3-V°263.1  
Act
Date: 1499-03-08

Transcription

2020-08-26 by Karel Embrechts
Item zeg(er) claes meye(r) van halen inden name/
en(de) als gemechticht vand(er) geheeld(er) meyerien/
/ van halen d(aer)op onder den ande(re)n bewesen wae(re)n te/
betalen(e) alsulken vijf rinsgulden(en) lijfpen(sie) ten live h(er)/
jans de prato en(de) joh(ann)is tector(is) aut als die van loven(e)/
met hue(re)n br(ieven) hen sculdich wae(re)n vand(en) co(m)me(r) van/
luydick ende die die van halen eene(n) t(er)mijn van/
jae(re)n hadden betaelt boven dien dat zij onlancxled(en)/
v(er)staen hadden dat beyde die liven ov(er)lanc doot hadd(en)/
geweest ende alsoe met appointeme(n)te gecleert datme(n)/
tgene deb(ito)q(ue) dair af zed(er) der aflivich(eit) der selv(er) twee/
pens(ien) hadd(en) bet(aelt) onwetelijc dat hen dat cortten soude/
aende daigelijcsche bet(alingen) van hue(re)r quoten op de/
conditie dat de selve meye(r) inden name als voe(r)/
hem d(aer) voe(r) v(er)oblige(re)n soude alsoe hij gedaen heeft/
inne te staen(e) voir tgene des der selv(er) meyerien h(ier)/
af sal moegen wordden gecort bijd(er) stadt oft die/
d(aer) af dbewint gehadt hebben in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntibus/
lyefkenrode burg(imagistr)[o] pynnoc buets(ele) bouch(out) scabinis/
et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator