SAL7392, Act: R°279.3-V°279.1 (503 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°279.3-V°279.1  
Act
Date: 1499-03-18

Transcription

2020-08-29 by Karel Embrechts
Allen dat h(er)jan van lye(re) prieste(r) als clerck vand(er)/
fabrijken der kercken van sinte pet(er)s te loeven(e) h(er) lod(ewijc)/
vand(en) hove prieste(r) als p(ro)cu(r)ator des godshuys vand(en)/
p(re)dicke(re)n te loeven(e) h(er) amelrijc vand(en) velde g(ar)diaen/
des godshuys vand(en) mi(n)derbruede(re)n h(er) jan prioer/
en(de) h(er) goirt p(ro)cu(r)ator des godshuys vand(en) augustijne(n)/
te loeven(e) inden name vand(er) selv(er) fabrijcken en(de) godshuyse(n)/
in p(rese)ntia hebbe(n) geconst(itueert) (et)c(etera) mych(iele) helmichi al(ia)s van/
doirne om inden name van hen allen te manen teyssche(n)/
optebue(re)n en(de) tontfangen alsulken erfrinte(n) als der voirs(creven)/
fabrijken van s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) den godsh(uysen) voirs(creven)/
en(de) oic den capellane(n) van s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) voirs(creven)/
voirmaels gemaict en(de) gelaten zijn bijd(en) testame(n)te/
/ wijle(n) m(ijn) vrouwe(n) van zalmen die zij jairlijcx heffen(de)/
was opde heerlijch(eit) van diest metten toebehoirten/
ende ofts noot zij de selve rinte(n) ende voirts alle/
questie(n) en(de) gedingen d(aer) uuyt spruyten(de) met rechte/
texeque(re)n en(de) te v(er)volgen voir alle gerichte(n) geestelijc/
en(de) werlijck dair des van noode zijn sal (et)c(etera) in/
meliori forma promitt(entes) rat(um) renu(n)cian(tes) salvo/
iusto calculo cor(am) borch(oven) buets(ele) m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator