SAL7392, Act: R°284.2-V°284.1 (512 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°284.2-V°284.1  
Act
Date: 1499-03-25

Transcription

2020-09-01 by Karel Embrechts
Allen dat wout(er) cocx scoe(n)make(r) in p(rese)ntia heeft/
getra(n)sporteert gecedeert en(de) ov(er)gegeven en(de) mits des(er)/
tra(n)sporteert en(de) gheeft over gielijse claes nu t(er)tijt meye(r)/
van lynsmeel al alsulken recht prop(ri)eteyt en(de) actie/
als hij heeft oft e(n)nichssins hebben mach inde hellicht/
van alsulke(n) vijf r(ins)g(ulden) lijfpen(sien) staen(de) tot zijne(n) live/
ende dand(er) hellicht ten live meest(er) jans vand(en) velde/
jans sone nae uuytwijsen(e) van seke(re)n scepen(en) br(ieven)/
van landen(en) vand(er) daet xiiii[c] lxxxv april(is) xxvii/
bekint bij seke(re)n ingeseten(en) des dorps van lijsmeel/
inden name vand(en) selve(n) dorpe v(er)cregen bij he(re)n/
woute(re)n cocx Ende voirts alle ande(r) voirde(r) rechten/
en(de) int(er)esten als hij e(n)nichssins inde selve v r(ins)g(ulden)/
lijfpen(sien) nae doot des voirs(creven) meest(er) jans vand(en)/
velde soude moege(n) hebbe(n) als in dand(er) hellicht/
op hem v(er)sterven(de) soe v(er)re hij nae hen leefde en(de)/
and(er)s niet Constitue(re)nde d(aer)om en(de) mechtichmaken(de)/
irr(e)vocabilit(er) den selve(n) giel(ise) claes de selve lijfpen(sie) en(de)/
recht in dien van nu voirtane soe lange de voirs(creven)/
/ wout(er) leven sal te manen teysschen op te bue(re)n/
en(de) tontfangen ende ofts noot zij met rechte/
texeque(re)n en(de) te v(er)volgen te bedingen te wynnen/
te verliesen (et)c(etera) componen(di) quitan(ciam) dandi p(ro)mitt(entes)/
rat(um) absq(ue) calculo cor(am) pynnock h(er)meys m(ar)tii/
xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator