SAL7392, Act: R°295.2-V°295.1 (522 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°295.2-V°295.1  
Act
Date: 1499-04-04

Transcription

2020-08-31 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) h(er) jorijs renu(n)c(ians) uts(upra) heeft geloeft/
den voirs(creven) henr(icke) de rijcke dat hij lijsbetthe(n) evepoel/
in dien hebben sal soe wa(n)neer de selve henrick/
bereet is huer gedeelte vand(en) voirs(creven) ix r(ins)gulden(en)/
erffelijck af te quijten dat de selve lijsbeth te/
/ vreden sal zijn int selve afquijte(n) met xviii pet(er)s/
mu(n)ten nu loepen(de) ende met vollen pachte en(de)/
dat de selve henr(ic) totter tijt toe vander selver/
afquitingen sculdich sal zijn jairlijcx der selver/
lijsbetthe(n) te betalen(e) xxvii stuv(er)s ende xii mijte(n)/
Ende desgelijcx oick soe wa(n)neer de selve henr(ic)/
sal willen afquijten de voirs(creven) vier leste vii[te]/
gedeelten d(aer) af alnoch gheen guedinge gedaen/
en is dat hij aen elcken vanden selven vier p(ar)tien/
gestaen sal met xviii pet(er)s eens te xviii stuv(er)s tstuck/
mu(n)ten nu loepen(de) ende met vollen rinten ende/
dat de selve henr(ic) tott(er) tijt toe van dien selve(n)/
afquitinge(n) bet(alen) sal elker der selver vier p(ar)tien/
jairlijcx xxiiii stuv(er)s i oirt niet tegenstaende/
dat die jairlijcsche betalinge(n) alsoe souden meer/
moegen uuytdragen dan de voirs(creven) ix r(ins)guld(en)/
tsjairs It(em) es [oic] bevorw(er)t soe wa(n)neer e(n)nige afquiti(n)ge/
vand(er) voirs(creven) co(m)me(re)n gebue(re)n sal dat henrick alleen/
d(aer) af dragen sal de pontpe(n)ni(n)g(en) en(de) briefgelt/
sonder last des voirs(creven) he(re)n jorijs cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator