SAL7392, Act: R°307.1 (535 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°307.1  
Act
Date: 1499-04-11

Transcription

2020-09-04 by Karel Embrechts
Want arndt hanckart als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
brieven van loeven(e) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve jans le poly soe wair die gelegen zijn/
hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden baillu/
van ha(n)nut alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen/
leve(re)n ende den selven janne dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(e) doen besceyd(en) oft hij hem d(aer) tegen/
hadde willen oppone(re)n Ald(air) hij op heden als ten/
daige van rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert/
en is noch niema(n)t van zijne(n) wegen den voirs(creven)/
geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) ter/
maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleken bij resc(ri)pte jans dompmartin bailliu/
van ha(n)nuyt tvoirs(creven) exployt gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de/
wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven)/
niet en comp(ar)ee(r)de voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno aprilis xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator