SAL7392, Act: R°307.2-V°307.1 (536 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°307.2-V°307.1  
Act
Date: 1499-04-11

Transcription

2020-09-05 by Karel Embrechts
Want h(er)jan joveneal prieste(r) als geleit nae des(er)/
stad recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve goirts wijle(n) ha(n)noul/
geh(eten) bodar en(de) marien morial sijnd(er) huysvr(ouwe) soe/
wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stad/
gescr(even) aenden meye(r) van viezsart oft zijne(n) stadhoude(r)/
alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
/ ende henr(icke) pira zijnd(er) huysvr(ouwe) wadru ende/
g(er)truden dochte(re)n everarts de sart en(de) ande(re)n dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen bescheyden oft/
zij hen d(aer)tegen hadden wille(n) oppone(re)n Aldair/
zij op heden als ten daige van rechte d(aer)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en is noch niema(n)t/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden co(m)p(ar)e(re)nde/
ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen behoirlijck gebleken heeft bij resc(ri)pte/
jans de me meyers van viezsart tvoirs(creven)/
exploit gesciet te zijne gewesen hebben met/
vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de)/
scepen(en) datmen den selven geleidden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) brieven ende/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno aprilis xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator