SAL7392, Act: R°330.3-V°330.1 (579 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°330.3-V°330.1  
Act
Date: 1499-04-30

Transcription

2020-09-23 by Karel Embrechts
Acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse gewesen bij scepen(en) van loeven(e)/
tusschen janne roelofs ter eende(r) ende joese de h(er)toge/
ter ande(re) opten xiiiite(n) dach m(ar)tii lestlede(n) daer de/
selve jan gewijst was tot zeke(re)n eede(n) op zeke(r)/
pointe(n) aldaer geruert heeft de selve eede gedaen/
Ierst op iiide point ald(air) aengaen(de) den vi r(ins) g(ulden)/
xiiii stuv(er)s vand(er) gevallen blading(en) weyhueri(n)g(en) en(de)/
huyshue(re)n van jans huys ende weyen heeft hij gecleert/
bij eede dat hij der weduwe jans wijlen pynnocx/
dat niet geconsenteert noch toegeseet en hadde te late(n)/
volgen noch hue(r) des niet v(er)drage(n) en heeft noch quijt/
gescouwe(n) Op tvierde vand(en) vier oft v r(ins) g(ulden)/
uuyt sake(n) vand(er) cele(n) bij wijle(n) janne pynnock zijns/
wijfs oem getheeke(n)t heeft hij gecleert bij eede/
nae dov(er)geven(en) van joese dat he(m) noch quame(n) uuyt/
sake(n) vand(er) so(m)me inde selve cedulle begrepe(n) tussche(n)/
de vier en(de) vijf r(ins) g(ulden) ende dat he(m) de selve jan/
wijle(n) pynnock die noch tacht(er) bleve(n) was Welke(n)/
eedt aldus gedaen zijnde die selve jan meynde d(air)inne/
/ genoech gedaen te hebben ende de voirs(creven) joes dede batte(re)n/
bij seke(re)n reden(en) dair toe bij hem geallig(er)t soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers gewese(n)/
hebbe(n) met vo(n)nisse dat de selve jan roelofs desselfs /
zijns eedts in dien nae de voir acten [wel] volcome(n) was/
in scampno p(rese)ntibus h(er)meys borch(oven) boech(out) crol ap(ri)lis/
ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator