SAL7392, Act: R°346.1 (600 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°346.1  
Act
Date: 1499-05-17

Transcription

2020-10-04 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat lijsbeth der kinde(re)n weduwe henr(ix)/
wijlen vand(er) gheeten woenen(de) te halen cu(m) tuto(r)e in pr(ese)ntia/
heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) meest(ere)n janne(n) ghijs meest(ere)n merten(en) van cuyct beide/
advocaten walter(en) van olmen jacoppe vand(er) capellen/
zege(re)n claes meye(r) van halen robrechte va(n) schoene(n)beke/
janne vreven anth(onise) vastdraets willem(me) leema(n)s ende/
henricke zelkarts aut Alle hue(r) saken q(ue)stien ende gescillen/
die zij alsnu uutstaende heeft oft namaels hebbe(n) zal/
moegen voe(r) alle gerichten geestelic ende weerlijck tegen/
wien dat zij alle hue(r) jairgulden sculden chijsen rinten/
pachte(n) opcomi(n)gen ende v(er)valle(n) (et)c(etera) te verwae(re)n (et)c(etera) in/
mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di] cor(am) quibuscu(m)q(ue) iudicibus/
spe(ci)alibus et secula(r)ibus p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) bouchout crol maii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator