SAL7392, Act: R°350.1 (607 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°350.1  
Act
Date: 1499-05-23

Transcription

2020-09-30 by Karel Embrechts
Eene deili(n)ghe gemaect zijnde tusschen janne vand(er) roest/
zone jans wile(n) vand(er) roest raeymakers ende marien/
wile(n) va(n) hoelair zijnd(er) huysvrouwe(n) als hij leefde t(er) eenre/
henricke vand(er) roest oic zone d(er) selv(er) gehuysschen ende/
brueder des voirs(creven) jans t(er) ande(re) hubrechte vand(er) roest/
oec zone der voirs(creven) gehuyssche(n) ende brueder der voirs(creven)/
gebruede(re)n t(er) derd(er) gielise vand(er) roest oec zone der/
voirs(creven) gehuysschen ende brueder der voirs(creven) gebruede(re)n t(er)/
vierd(er) ende lijsbette(n) vand(er) roest zust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n/
ende weduwe lenarts wilen scosters inden name van/
huer selven ende oec van wegen machtelden en(de) kat(lij)[nen]/
hue(re)r dochte(re)n die zij behoude(n) heeft vande(n) voirs(creven) wijlen/
lenarde hue(re)n man nu absent ende onder hue(r) daghe/
zijnde dewelke deselve lijstbeth de moeder hiertoe/
geloeft heeft te v(er)vangen ter vijfster zijden op/
ende van den erfrinten hen bleven en(de) verstorven/
bijd(er) doot ende aflivicheit der voirs(creven) wijlen gehuysschen/
hue(re)n vader ende moeder te deylen/
Soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) janne vand(er)/
roest in sijn deilinghe drie croenen en(de) ix(½) stuv(er)s/
erffelijck vanden elf croenen te xxiii stuvers tstuck/
erffelijck vallende jairlix half s(in)[t] jans(mis)s[e] en(de) half/
te kersmesse staende aen ende op huys en(de) hoff mett(er)/
toebehoirten gelegen inde hoelstrate opden hoeck vand(er)/
cattestraten tusschen de selve strate t(er) eenre ende de/
goede ghijsbrechts van holsbeke t(er) ande(re) hanc quoq(ue)/
et sat(isfactum) prout cor(am) borch(oven) buetsele maii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator