SAL7392, Act: R°354.1 (616 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°354.1  
Act
Date: 1499-06-28

Transcription

2020-10-04 by Karel Embrechts
Ic rombout hennins als meije(r) van hulde(n)berge kinne en(de) lide/
ontfange(n) te hebben(e) van jose massijns ter goeder reken(i)ngen als/
van pontpe(n)nge(n) mine(n) hee(re) verschene(n) sijnde acht stuvers met/
condicie(n) dat de selve joes beloeft es hij de(n) hee(re) maer sculdich/
oft der wet aldae(r) va(n) eenege(n) rechte dat altijt wel te betalen/
Dus schelle ic de(n) voe(r)s(creven) jose dae(r) af q(ui)te hem en(de) allen des/
q(ui)tancie behoeven(de) in kenessen minen name hieronde(r)/
ghestelt ghescr(even) den xxviii[en] junii/
Bij mij rombout he(n)nins meie(r)/
va(n) hulle(n)berge
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator