SAL7392, Act: R°356.1 (617 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°356.1  
Act
Date: 1499-05-25

Transcription

2020-10-04 by Karel Embrechts
It(em) lijsbeth coelmans dochter wijlen cornelijs/
woenende te loeven(e) in p(rese)ntia heeft gekint ende/
gelijdt dat jan de swerte(re) hue(r) swager huer mett(er)/
warmer hant gegeven ende overgelevert heeft/
deen hellicht van alle alsulke vliegen(de) erve als/
de voirs(creven) jan de swerte(re) ende marie wile(n) coelma(n)s/
zijn huysvrouwe zuster als zij leefde der voirs(creven)/
lijsbetten in vollen stoele tsame(n) besittende wae(re)n/
Welke hellicht de voirs(creven) wijlen marie met hue(re)n/
testamente dair notar(is) aff was soe zij seyde/
[vacat] gemaect ende gelaten/
hadde der voirs(creven) lijsbetten hue(re)r zuster ende/
desgelijx oic alsulke(n) zwerten ov(er)riem met zilve(re)n/
spalken also de voirs(creven) wilen marie insgelijcx/
der selver lijsbetten hue(re)r zuster met hue(re)n testame(n)te/
voirs(creven) gemaect ende gelaten heeft Voirt heeft/
zij oic bekint gehadt te hebbene vande(n) selve(n) ja(n)ne/
een zwerte vrouwe(n) huycke die de voirs(creven) marie/
in hue(r) uterste(n) oec begheerde der voirs(creven) lijsbetten/
hue(re)r zust(er) gegeve(n) te wordden Scelden(de) dairaff/
volcomelic quijte den voirs(creven) ja(n)ne de swerte(re)/
ende alle(n) ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) p(ro)mitten(s)/
nullatenus alloqui sed semp(er) sat(isfacere) et war(andizare)/
erga quoscu(m)q(ue) prout cor(am) borch(oven) buetsele maii/
xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator