SAL7392, Act: R°371.3-V°371.1 (642 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°371.3-V°371.1  
Act
Date: 1499-06-05

Transcription

2020-10-11 by Karel Embrechts
Alzoe als hersymoen tav(er)niers p(ri)este(r) ende jan nuyts come(n)/
zijn bijden raide vand(er) stadt als maghe ende vriende/
vanden wettigen kinde(re)n jans wijlen tav(er)niers brueder/
was desselfs hersymoens te kenne(n) gheven(de) dat vast/
vele questien ende duyst(er)nissen worden bevonden tussche(n)/
henr(icke) van hockesele stiefvader vanden voirs(creven) kinde(re)n/
van depostuatien d(er) selv(er) kinde(re)n goeden va(n) laten uutdagen/
vergaen ende anders d(aer)om de selve h(er) symoen alhier/
wel xviii oft xx reysen gevaceert hadden va(n) bij vilvoirde(n)/
dair hij woende h(ier) comen(de) tot zijne(n) g(r)[o]ten swae(re)n laste/
ende anders Ende dat bij dien wa(n)t al wae(re)n den kinde(re)n/
/ verleent twee mo(m)boirs uut(er) stadt raide te wetene/
peet(er) vand(er) hoeven ende ad(ri)aen vand(er) heyden soe was de/
selve peet(er) zoe zee(r) geoccupeert dagelijx in sijns selfs/
oft ande(r) saken dat hij vueghlijck d(air)toe alnoch om die/
questie(n) te hulpe(n) beslichten en hadde(n) co(n)nen verstaen/
hoe wel zij ad(ri)ane altijt gereet hadden vonden Oeck/
soe en hadde(n) zij bij hen selve(n) als maghe ende vrienden/
bij hen selve(n) gheen macht gehadt dairinne yet te doen(e)/
zij en moeste(n) de mo(m)boirs d(air)toe te hulpe(n) hebben gehadt/
Bij welke(n) reden(en) de stadt dit voir oege(n) genome(n) heeft/
gecleert uutgesproke(n) ende geco(n)senteert ende geordineert/
inde stat vande(n) voirs(creven) pete(re)n vand(er) hoeven voir mo(m)boir/
mette(n) voirs(creven) ad(ri)ane lod(ewijcke) va(n)d(er) borch ende tot hen beide(n)/
heeft zij oic als mo(m)boirs hen toegevueght den voirs(creven)/
he(re)n symoene en(de) ja(n)ne nuyts om totte(n) state vande(n)/
selve(n) kind(er)kens te siene en(de) dbesorch va(n) hen ende/
hue(re)n goede(n) te hebbe(n) en(de) te nemen op goede rekeni(n)ge/
ende oft e(n)nige questien duyst(er)nissen oft swarich(eiden)/
inne gebuerde(n) die zij bij hen selven niet en consten/
geslichte(n) die te bri(n)gen bijd(er) stadt oft doen bri(n)gen/
Actu(m) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)n(ti)[b(us)] liefke(n)rode burg(imagistro) pi(n)nock/
h(er)meys bouch(out) borch(oven) et cert(is) aliis de (con)s(ili)[o] junii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator