SAL7392, Act: R°379.2 (655 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°379.2  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-10-27 by Karel Embrechts
Want henrick vanden broeck als geleyt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve willems wijlen huene al(ia)s/
cuype(re) zoe wair die gelege(n) zij(n) hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescr(even) aen den meye(r) van werchte(r) oft zijne(n)/
stadhoude(r) alle de selve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende katlijne huene docht(er) des voirs(creven)/
willems ende jan stockincx huer man dach van/
rechte alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
doen bescheid(en) oft zij hen d(aer)tege(n) hadd(en) wille(n) oppone(re)n/
Ald(aer) de voirs(creven) p(er)sone(n) noch procur(eur) van hue(re)n weg(en)/
niet gecomp(ar)eert en zijn de voers(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voert versueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
behoirl(ijc) gebleke(n) heeft bij rapourt jans dridoens/
des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dachbescheydi(n)g(e)/
behoirl(ijc) geschiet te zijne gewese(n) hebbe(n) met vo(n)nisse/
datme(n) de(n) sel soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
geleidde niet en quame voe(r) de(n) opstaen smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) de(n) voirs(creven) geleidd(e) vand(en) voirs(creven)/
goed(e) houde(n) soude inde macht van zijne(n) scepen(en) br(ieven) beleyde/
en(de) leveri(n)ghe alzoe v(er)re [alse] noch voe(r) scepen(en) come(n) es/
in scampno junii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator