SAL7392, Act: R°379.3-V°379.1 (656 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°379.3-V°379.1  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-10-27 by Karel Embrechts
Want henrick van raveschote als geleit nae des(er)/
stadt recht voer zijn wettich gebreck uuyt cracht van/
/ scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goed(en) beyde/
have en(de) erve coenrarts van maleve zoe wair die/
gelege(n) zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aen de(n)/
meye(r) van nethen(en) oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) de(n) selven/
coenrarde dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen bescheid(en) oft/
hij he(m) d(air)tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n Ald(air) hij/
op hed(en) als te(n) gecontinueerd(en) daighe van rechte d(air)/
toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch procur(eur) van/
zijne(n)t weghe de voirs(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat he(n) behoirl(ijck)/
gebleke(n) heeft bij rapourte laur(eys) van valke(n)borch/
des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit behoirl(ijck) geschiet/
te zijne gewes(en) hebbe(n) vo(n)nislijck wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleidd(e) niet en comp(ar)eert voe(r) dop/
staen smeyers en(de) d(er) scep(enen) datme(n) de(n) selve(n) geleidde/
vand(en) voirs(creven) goed(en) houd(en) sal soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re/
alst noch voe(r) scep(enen) come(n) is in scampno junii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator