SAL7392, Act: R°51.3-V°51.1 (111 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°51.3-V°51.1  
Act
Date: 1498-08-03

Transcription

2020-05-18 by Jos Jonckheer
Nae dien bijden raide vander stadt zijn gecomp(ar)eert/
henrick de becke(re) ende machiel de teppe(re) als gesworen(en)/
vanden ty(m)merlied(en) ambachte die ald(air) ontboden hadden/
eene(n) geheeten pet(er) van muysen(en) die des omtrint een/
jair int voirs(creven) ambacht comen was ende alsoe behoirde/
naed(en) eedt dien hij gedaen hadde ende d(er) oud(er) costume(n)/
de kersse vand(en) ambachte te dragen(e) in alle o(m)gange(n)/
alsoe wel opde pri(n)cipale processie dag(en) als ande(re) ende/
d(air) inne zijn medegeselle egheene(n) stoot en maecte/
hoe wel hij swarich(eit) d(air) inne dede bege(re)nde de voirs(creven)/
gesworen(en) inden name als voe(r) den selve(n) pete(re)n d(air)toe/
bedwongen te hebben(e) totter tijt nad(er) oud(er) costume(n) tvoirs(creven)/
ambacht [va(n)] eene(n) ande(re)n versien soude zijn d(air) tegen de selve
//
pet(er) sustineerde de co(n)trarie ende besundert dat hijse/
mer opde pri(n)cipale processie daigen dragen en/
soude ende van ande(re)n daigen niet Es get(er)mineert/
ende uuytgesproken nae dien de wethoude(re)n vand(en)/
voirs(creven) costume(n) inden ambachte voirs(creven) ende van ande(re)n/
ambachten in dien ond(er)houden geinformeert hadden dat/
de voirs(creven) pet(er) de kerse vand(en) selve(n) ambachte sculdich/
soude zijn te dragen(e) oft doen dragen opde pri(n)cipale/
processie dagen ende oic ande(re) omgangen bynnen des(er)/
stadt totter tijt hij van eene(n) ande(re)n int ambacht comen(de)/
gelost sal wesen naed(er) oud(er) costumen Act(um) in (con)s(ili)[o]/
opidi augusti iii[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator