SAL7392, Act: R°59.3-V°59.1 (124 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°59.3-V°59.1  
Act
Date: 1498-09-03

Transcription

2020-05-15 by Jos Jonckheer
Vand(er) questien ende gescillen uuytstaen(de) tusschen/
he(re)n pete(re)n van h(er)baix ridde(r) in deen zijde en(de) arnde/
de gheest die wynne geweest heeft desselfs he(re)n/
pet(er)s van zijne(n) hove geheeten thof vand(er) calste(re)n gelegen/
te kersbeke in dande(re) aengaen(de) allen gebreken q(ue)stien/
en(de) gescille(n) die de selve p(ar)tien tegen malca(n)de(re)n uuyt/
saken vand(en) selve(n) hove totten daige toe van heden/
uutstaen(de) hebben in e(n)niger manie(re)n hebben hen de/
selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in mi(n)lijke/
yffene(re)n Te weten(e) de voirs(creven) h(er) pet(er) van herbaix in/
meeste(re)n barth(olomeus) kyp secretar(is) der stadt van loeven(e)/
en(de) willem(me) van thienen ende de voirs(creven) arndt de/
gheest in henr(icke) hanckart secretar(is) der stadt van loev(en)/
ende henr(icke) wout(er)s in sulk(er) manie(re)n dat de selve/
arbit(er)s van p(ar)tien saken voirs(creven) volcomen informatie/
genomen hebben(de) hue(r) eendrechtige uuytsprake d(air)af/
doen sullen bynnen xl daigen naistc(omende) ende oft zijs/
niet en consten ov(er)comen dat zij eene(n) ov(er)man sullen/
moegen nemen om de selve sake(n) tusschen p(ar)tien beslicht
//
te wordden P(ro)mitten(tes) rat(um) hinc inde opde pene/
van xxv rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuc die de p(ar)tien/
die de selve uutsprake niet acht(er)volgen en woude/
der p(ar)tien die ond(er)houden(de) sculd(ich) sal zijn en(de) geloeft/
heeft uuyt te reyken(e) ende te bet(alen) t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am)/
tymple buets(ele) septembr(is) iii[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator