SAL7392, Act: R°60.2 (128 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°60.2  
Act
Date: 1498-09-03

Transcription

2020-04-26 by Jos Jonckheer
Allen den genen dat jacop eveloege hebben(de) volc(omen)/
macht p(ro)cu(r)ati[e] en(de) auct(oriteit) van he(re)n en(de) meeste(re)n henr(ick)/
de mi(n)ori villa doctoir in beyd(er) rechten henr(ick) hanckart/
secretar(is) d(er) stadt van loeven(e) als executue(re)n met giel(ijs)/
van duffle en(de) den selve(n) jacoppe eveloege vand(en) testa(men)[te]/
reyners wijlen wijtfliet en(de) oic van arnde van pede/
als man ende mo(m)boir jouffr(ouwe) m(ar)grieten van wijtfliet/
zijnder werdynnen en(de) van janne ts(er)arnts zone wijlen/
jans welc wijlen jan sone was jans wijle(n) ts(er)arnts/
die(n) hij hadde van jouffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] wijle(n) van wijtfliet/
zijnd(er) werdynnen zust(er) als zij leefde des voirs(creven) wijlen/
reyners als erfgename geinstitueert en(de) and(er)s vand(en)/
goeden desselfs wijlen reyners wijtfliet inne te heffen/
opte bue(re)n en(de) tontfangen en(de) met rechte te vervolgen/
alle desselfs wijlen reyners goede en(de) sculden diemen/
hem ten tijde zijnd(er) aflivich(eit) sculd(ich) was en(de) bynnen/
den ja(r)e nae zijn doot sculdich wert en(de) a(n)no xcvii x[a]/
aprilis als de voirs(creven) mechtich(eit) gebuerde ombetaelt/
uuytstaen mochten mett(er) clausele(n) van te moegen/
substitue(re)n eene(n) oft meer p(ro)cur(eur) oft p(ro)cur(eur)s (et)c(etera) als dat/
blijct bijd(er) selv(er) mechtich(eit) vand(er) daet voirs(creven) in p(rese)ntia/
heeft uuyt crachte vand(er) selv(er) clausele(n) van substitucie(n)/
gesubstitueert jorijse lobbe sone wijlen jans en(de) volc(omen)/
macht en(de) aucto(r)iteyt gegeven de selve goede rinten/
en(de) sculden d(air) af noch ombet(aelt) zijnde te manen teyssche(n)/
optebue(re)n ende tontfa(n)gen in mel(iori) for(ma) Promitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo gelijc de selve jorijs d(aer) p(rese)nt/
zijnde dat oic geloeft heeft te doene cor(am) tymple/
borch septembr(is) tercia
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator