SAL7392, Act: R°66.2-V°66.1 (144 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°66.2-V°66.1  
Act
Date: 1498-09-10

Transcription

2020-05-14 by Jos Jonckheer
Eene sceydinge ende deilinge gesciedd ende gemaict/
zijnde tussche(n) ka(tlij)[ne(n)] van erpe docht(er) wijlen roelofs/
met (con)sente en(de) ten bijsijne gheerts brugma(n)s huers oems/
t(er) eenre ende he(re)n g(eer)de berijs al(ia)s van filborch en(de) willem(me)/
van hove hoemake(r) beyde als p(ro)cur(eur)s vand(en) godshuyse/
van s(in)[ter] claes berg [tarschot] besloten suste(re)n van wegen jouffr(ouwe)/
marien van erpe sust(er) der voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)] ald(air) gep(ro)fessijt/
om tot des nae bescreven steet te doen(e) speciael ma(n)daet/
p(ro)cu(r)acie en(de) bevel hebben(de) t(er) ande(re) vand(en) goeden en(de)/
rinten die den selve(n) twee gesuste(re)n gebleven ende/
verstorven nae de doot ende aflivich(eit) desselfs wijlen/
roelofs ende ka(tlij)[ne(n)] huens sijnd(er) werdynnen hue(re)n vader/
en(de) moeder Te deylen/
Es bleven ende gevallen der voirs(creven) katlijne(n) in hue(r)/
deylinge een huys ende hoff metten borreputte houthuyse
//
ende allen den toebehoirten gelegen te loeven(e) inde/
coestrate alsoe die dair gelegen zijn tusschen de/
goede reyners de cock scrijnmakers t(er) eende(re) en(de) de goede/
barbelen pauwels docht(er) wijle(n) jans pauwels juweliers/
t(er) ande(re) comen(de) acht(er) aen derve wout(er)s vanden tymple/
sub iu(r)e p(ri)us videlicet valo(r)e xi stufe(r)or(um) he(re)d(itarie) in div(er)so/
p(ar)vo a(n)tiquo censu t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] Et p(re)te(re)a sub una co(ro)na/
te xxiiii st(uvers) he(re)d(itarii) cens(us) sing(ulis) a(n)nis ad festu(m) beati/
fra(n)cisci p(er)solven(da) p(re)fato mo(na)sterio s(an)c(t)i nycholai in arsschot/
infutur(um) primaq(ue) solutione eiusd(em) co(ro)ne a festo beati/
fra(n)cisci prox(ime) venturo infra a(n)nu(m) sequen(tem) et non/
p(ri)us inchoan(da) pro a(n)niv(er)sario celebran(dum) in d(i)c(t)o mo(na)sterio/
de mo(n)te s(an)c(t)i nycholai pro am(bo)bus d(i)c(t)or(um) p(aren)tum infut(urum)/
Et pot(erunt) red(imere) q(ua)n(do)cu(m)q(ue) vol(uerint) median(tibus) xxiiii pet(er)s/
ac cu(m) post festu(m) b(ea)ti fra(n)cisci proxi(m)e ventur(um) Hanc/
quoq(ue) Et sat(isfacere) p(ro)cu(r)ato(r)es no(m)i(n)e et ex p(ar)te d(i)c(t)i/
mo(na)sterii prout cor(am) buets(ele) bouchout sept(embris) x[a]
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator