SAL7392, Act: R°70.1 (154 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°70.1  
Act
Date: 1498-08-31

Transcription

2020-05-13 by Jos Jonckheer
Item nae desen zijn comen bijde(n) selven raide/
e(n)nige vanden vrinden desselfs pet(er)s vanden/
sande in zijnd(er) absen(cien) en(de) hebben bijd(er) selv(er) wet/
aensocht inden name vand(en) selven dat hij hadde/
moegen verborgen vand(en) vroente(n) d(air) inne hij/
was d(air) op he(n) geantw(or)t wert dat van egheene(n)/
noode en was te verborgen(e) want de voirs(creven)/
pet(er) voldoen(de) de voirs(creven) t(er)mi(n)acie soude bij dien/
ontslagen werden en(de) hij was oic voir tvoldoen/
vand(er) selv(er) t(er)mi(n)acien ind(er) hachten ende alsoe/
moste de selve volbracht w(er)den eer hij op/
borchtocht oft and(er)ssins ontslagen mochte wesen/
d(air) op wed(er)o(m)me de voirs(creven) vrinden nae dien/
zij met pete(re)n hadd(en) gesproken sitten(de) ind(er) vroe(n)ten/
t(er) antw(or)den bracht hebben dat pet(er) vand(er) meyni(n)g(en)/
niet en was inde hant te tasten(e) oft tvoirs(creven)/
get(er)mineerde in dien te voldoen(e) ende dit is/
gesciet bijden selve(n) raide opten lesten dach/
augusti a(n)no xcviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator