SAL7392, Act: R°76.2-V°76.1 (173 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°76.2-V°76.1  
Act
Date: 1498-09-20

Transcription

2020-09-03 by Jos Jonckheer
Want henr(ic) van heymo(m)mez die uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(e) heeft en(de) houden(de) is twee mudde(n)/
corens vallen(de) jairl(ijcx) s(in)[t] andries(mis)s[e] ap(oste)ls aen en(de) op de goede/
erfpachten en(de) erfrinten nae bescr(even) Te weten(e) aen ende/
op huys en(de) hof mette(n) stallen schue(re)n boeg(ar)d(en) vivers/
en(de) alle(n) ande(re) toebeh(oirten) gelegen te heddengnez tusschen/
de goed(en) jans gyelchon ter eend(er) den gemeyne(n) wech/
ald(air) t(er) ande(re) de pieroix t(er) derder en(de) de goede jans/
wijlen hotteal t(er) vierder zijd(en) It(em) aen ende op een/
mudde t(ar)we(n) erfp(achts) alle ja(r)e s(in)[t] andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te bet(alen) aen/
en(de) op huys en(de) hof metten toebeh(oirten) toebehoiren(de) janne/
gielchon gelegen neven de goede voirs(creven) tusschen den/
pieroux ende den gemeynen wech ald(air) hem met br(ieven)/
van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van gest a geropont/
alle de selve goede en(de) erfp(achten) behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
ende andriese maricke dach van rechte te compare(re)n/
alh(ier) inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
doen besceyden oft hij hem d(air) tegen hadde willen oppone(re)n
//
Ald(air) hij op heden als ten daige van rechte d(air) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en is noch procur(eur) van zijne(n) wegen/
ende willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) henricx/
co(m)p(ar)e(re)nde ende trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte jans driedoe(n)s/
des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) henr(ic) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven henr(ic) houden soude/
inde macht van zijnen scepen(en) brieven [en(de)] leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
septembr(is) xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator