SAL7392, Act: R°77.4-V°77.1 (176 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°77.4-V°77.1  
Act
Date: 1498-09-22

Transcription

2020-09-03 by Jos Jonckheer
Want her pet(er) reynier prieste(r) p(ro)chiaen van tourines/
les ordon als geleyt nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van/
loeven(e) tot allen den goeden beide have en(de) erve/
he(re)n jans fabri priest(er)s soe wair die gelegen zijn hem/
met brieven van des(er) stadt gescr(even) aend(en) meye(r) van/
tourines les ordon oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selven/
he(re)n janne dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde/
banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen besceyd(en)/
oft hij he(m) d(air) tegen hadde wille(n) oppone(re)n Ald(air) hij op
//
heden als ten dage van rechte d(air)toe dienen(de) niet geco(m)/
p(ar)eert en is noch niema(n)t van zijne(n) wegen den/
voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit geschiet te/
zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vanden voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleidden va(n)d(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van sijne(n) beleide/
scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen is in scampno septembr(is) xxii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator