SAL7392, Act: R°8.2 (20 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°8.2  
Act
Date: 1498-06-28

Transcription

2020-03-16 by Jos Jonckheer
Item pet(er) del bruwier heeft geloeft der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) joha(n)nen van nu voirtaene alless(ins) tontlaste(n)/
van alsulken twee rinsgulden(en) erff(elijc) als zij/
junii lestleden bekinde sculdich te zijne he(re)n janne/
de ponte canonick der kercken van s(in)[te] pet(er)s te/
loeven(e) Ende voirts bynne(n) vijf ja(r)en naistcomen(de)/
de selve twee rinsgulden(en) erffelijc met volle(n) pachte/
afleggen en(de) der selv(er) jouffr(ouwe) joha(n)nen en(de) hue(r)/
borgen d(air) aff alless(ins) tontheffen prout cor(am) borch/
bouchout junii xxviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator