SAL7392, Act: R°85.2 (193 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°85.2  
Act
Date: 1498-10-02

Transcription

2020-07-21 by Karel Embrechts
Want meest(er) barth(elmeeus) kyp secretar(is) der stadt van loev(en)/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e)/
tot allen den goeden beyde have ende erve (christ)iaens/
de longhe m(er)tens bubbele(re) en(de) giel(is) vand(en) putte soe/
wair die ind(er) stadt van loeven(e) oft bynne(n) der vryh(eit)/
der selv(er) gelegen zijn hem met symoene bellens/
vorste(r) alle de selve goide behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) (christ)iane de longe en(de) den/
erfgenamen des voirs(creven) wijle(n) merte(n)s bubbelere/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft/
zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij/
op heden als ten daige van rechte d(aer) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) Soe verre dat de scepen(en) van loeven(e)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken heeft/
bij cleerniss(en) des voirs(creven) vorst(er)s tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)/
p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n)/
geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde b macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is behalven goirde en(de)/
m(er)ten(en) de bubbele(re) gebruede(re)n kinde(re)n desselfs wijle(n) m(er)tens/
o(n)verlet (et)c(etera) in scampno octobr(is) s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator