SAL7392, Act: R°85.3-V°85.1 (194 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°85.3-V°85.1  
Act
Date: 1498-10-03

Transcription

2020-11-17 by Karel Embrechts
Item machiel van hese heeft geloeft gorijse reyns/
als p(ro)cur(eur) diericx van langrode xviii st(uvers) half sinte/
/ m(er)tens(mis)s[e] naistcomen(de) ende half bynne(n) eend(er) maent/
d(aer) nae [te bet(alen)] quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende oft hij e(n)nigen t(er)mijn liet/
ov(er)gaen soe soudt al gevallen zijn ende soude gor(ijs)/
den selven moegen doen houden oft tot zijne(n) huyse/
gaen panden dwelc van beyd(en) he(m) best gelieven/
soude sond(er) voird(er) recht te v(er)sueken cor(am) blanck(art)/
sub(stitu)[to] rosme(re) burg(imagis)[tr(is)] octobr(is) iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator