SAL7392, Act: V°103.3-V°104.1 (224 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°103.3-V°104.1  
Act
Date: 1498-10-22

Transcription

2021-01-11 by kristiaan magnus
Item lijsbeth wape(n)makers wijlen maerte meest(er)s/
thomaes wijle(n) vand(en) kerchove cureyt als hij leefde/
van asten ende thomaes vanden kerchove natuerl(ijck)/
/ sone des voirs(creven) wijlen meest(er)s thomaes in p(rese)ntia/
hebben gekint ende gelijdt gehaven en(de) ontfangen/
te hebben(e) van he(re)n yweyne van hese prieste(r) ende/
janne gheerts die met he(re)n giel(ijs) van cortbeke geh(eten)/
de mu(n)te(re) prieste(r) executeurs wae(re)n vand(en) testame(n)te en(de)/
uut(er)sten wille des voirs(creven) wijlen meest(er)s thoemaes de/
so(m)me van vijftich rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuc den/
gouden guld(en) ge(re)kent voir xxviii stuv(er)s ende alle ande(r)/
gelt d(aer) af nae advena(n)t tot behoef jans gorijs en(de) joha(n)nen/
vand(en) kerchove kinde(re)n des voirs(creven) wijlen meest(er)s thomaes/
en(de) lijsbetthe(n) Alse voir dafquiti(n)ge van twee mudden/
rogs erffelijc der vijf mudden rogs erffelijc den voirs(creven)/
janne gorijse en(de) joha(n)nen toebehoiren(de) voir huer drien/
p(ar)t en(de) portie vand(en) acht mudden rogs erff(elijx) d(aer) op/
de voirs(creven) h(er) weyn en(de) jan gheerts als p(ro)cur(eur)s d(aer) toe/
volcomel(ijck) gemechtich oct(obris) qui(n)ta a(n)no xcv bijd(en) voirs(creven)/
kinde(re)n desselfs wijle(n) meest(er)s thoemaes en(de) lijsbetthen/
erff(elijck) uuytgegeven hebben janne van berkele de/
goede naebescr(even) boven de co(m)me(re)n d(aer) te voe(re)n uuyt/
gaende staen(de) elc mudde d(aer)af t(er) quitingen met xxv/
r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuc den goud(en) gulden(en) ge(re)kent/
voe(r) xxviii stuv(er)s ende alle ande(r) pe(n)ningen nae advena(n)t/
gelijc voe(r) Te wete(n) alsulken huysing(en) metten hove/
boeg(ar)d(en) beemd(en) eeussele(n) en(de) allen den toebehoirten alse/
de selve wijlen meest(er) thomaes nae hem gelaten/
heeft gelegen tot asten voirs(creven) van welk(er) so(m)men/
van vijftich rinsg(ulden) voirs(creven) alse voe(r) dafquiti(n)ge der/
voirs(creven) twee mudden rogs erffelijc de voirs(creven) lijsbeth/
en(de) thomaes hen tot behoef der voirs(creven) drie kinde(re)n/
bekint hebben vand(en) voirs(creven) executeurs voldaen te/
zijne Te voirde(r) want de xxv rinsg(ulden) vanden voirs(creven)/
vijftich rinsg(ulden) eens bijd(en) selven lijsbetthe(n) ende/
thomaese op heden aengeleet zijn aen janne van/
cav(er)chon en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) tot ii(½) r(ins)g(ulden) lijftochten ten/
liven der voirs(creven) jans en(de) gor(is) vand(en) kerchove et/
/ sup(er)stit(is) Ende de xx rinsg(ulden) vand(en) ande(re)n xxv r(ins)g(ulden)/
der selv(er) vijftich r(ins)g(ulden) voirs(creven) opten xv[te(n)] dach octobr(is)/
lestleden insgelijcx aengeleet zijn aen ja(n)ne servaes/
geheeten maes van houthev(er)le tot twee rinsguld(en)/
lijftochten ten live der voirs(creven) joha(n)nen vand(en) kerchove/
en(de) lijsbetthe(n) wape(n)makers huer(er) moed(er) et sup(er)stit(is)/
behalven der selv(er) joha(n)nen d(aer) inne hue(r) voirheffen/
alsoe lange zij leven sal ende d(aer)af tsurplus/
vand(en) voirs(creven) pe(n)ni(n)gen bijd(er) voirs(creven) lijsbetthe(n) der/
moed(er) bekeert is in orboe(r) en(de) nootorsten der selv(er)/
kinde(re)n gelijc de selve lijsbeth en(de) thomaes bekynd(en)/
Scelden(de) d(aer)om de voirs(creven) lijsbeth ende thomaes ind(en)/
name der voirs(creven) drie kinde(re)n vand(en) voirs(creven) vijftich/
rinsgulden(en) alse vand(er) afquitingen der voirs(creven) twee/
mudden rogs erffelijc volcomelijc quijte de voirs(creven)/
executeurs en(de) oic den voirs(creven) janne van berkele/
coepe(r) der voirs(creven) goede ende alle ande(re) des quitan(tien)/
behoeven(de) Promitt(entes) nullat(enus) alloqui sed semp(er) sat(isfacere)/
et war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut cor(am) pynnoc borch(oven) oct(obris)/
xxii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator