SAL7392, Act: V°113.2 (239 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°113.2  
Act
Date: 1498-11-03

Transcription

2020-07-24 by Karel Embrechts
Item willem van ende sone wijle(n) goirts in p(rese)ntia/
heeft gekint ende gelijt hem bij he(n)r(icke) van ghinde(re)/
in ge(re)den pe(n)ni(n)gen met vollen pachte afgeleet te/
wesen alsulken xiiii st(uvers) lijfpen(sien) als de selve henr(ic)/
hem tande(re)n tijden voe(r) scepen(en) van loeven(e) bekint/
heeft sculdich te zijne nae inhoudt den bescheide d(aer)/
van wesen(de) alsnu ongereet zijnde Scelden(de) d(aer) af/
de selve willem den voirs(creven) henr(icke) volcomelijc quijte/
promitt(ens) nullat(enus) alloqui sed war(ans) erga quoscu(m)q(ue)/
prout Consente(re)nde voirts de selve willem den/
selven scepen(en) brief van loeven(e) gea(n)nichileert/
en(de) te nyeute gedaen te wordden(e) soe wa(n)neer/
men den selven sal co(n)nen vinden cor(am) h(er)meys/
bouchout nove(m)br(is) t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator