SAL7392, Act: V°117.2-R°118.1 (246 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°117.2-R°118.1  
Act
Date: 1498-11-08

Transcription

2020-11-17 by Karel Embrechts
Want jan weers als man en(de) mo(m)boir marie(n) weers zijnd(er)/
huys(vrouwe) geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve mathijs van wese(re)/
henr(ix) wijlen joerdens ende laureys wijlen bloeme soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van halen oft zijne(n) stadthoude(r) te beetse/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) den/
kinde(re)n des voirs(creven) wijlen henricx joerdens en(de) laureys/
bloems dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft zij hen/
d(aer) tegen hadden wille(n) oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten/
daige van rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en/
zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen [en(de) willem(me) va(n) leefd(ale) p(ro)cur(eur)] va(n)den voirs(creven) geleidd(en)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat/
/ de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte zegers claes meyers/
van halen tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben/
met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleydden/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir ons comen is in/
scampno move(m)br(is) viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator