SAL7392, Act: V°126.2-R°127.1 (261 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°126.2-R°127.1  
Act
Date: 1498-11-17

Transcription

2020-07-25 by Karel Embrechts
Vander questien gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
pete(re)n de becke(re) scrij(n)make(r) t(er) eenre en(de) henr(icke) huegelincx/
en(de) pauwele(n) vand(en) riele t(er) ande(r) zijden seggen(de) de/
selve pet(er) hoe dat hij aen hen v(er)dingt hadde te/
sagen(e) vi balcke(n) iii[c] bruggen en(de) alsoe vele scaelgeberts/
scutsel en(de) spreysele als de selve pet(er) behoeven soude/
moegen int volmaken van alsulke(n) huyse als hij aengenome(n)/
hadde te maken(e) en(de) te stellen(e) tot bergen opten zoom/
en(de) dat zij dat alsoe ae(n)genomen hadden te sagen(e) sonder/
dat yema(n)t anders d(aer)aen soude moegen sagen also wel/
dlicht werck alst swae(r) ende dat deselve saghers/
dat alsoe v(er)dingt hadden en(de) toegeseet te doene sond(er)/
uuten werke te gane ten wae(re) eene(n) halve(n) dach oft/
eenen dach om hen calanten te gerieven(e) elc hondert/
deen doer dander van bruggen balcken en(de) scaelgebert/
om vijff st(uvers) i oirt p(rese)nte(re)nde tselve te thoenen(e) opd(at)/
dat bij sijnd(er) [wed(er)]p(ar)tien ontkint w(er)de D(aer)tegen de selve/
henr(ic) en(de) pauwel seyden datmen dat alsoe niet/
bevi(n)den en soude p(rese)nte(re)nde d(aer)af hue(re)n eedt dat/
zij hem niet and(er)s toegeseedt en hadden oft met hem/
ov(er)comen en wae(re)n dan den selven pete(re)n te gerieven(e)/
Ende al mocht pet(er) hem in desen met e(n)nighen/
getuygen willen behulpen te weten(e) met henr(icke) sijne(n)/
brued(er) en(de) henr(icke) sone pet(er)s neve en(de) hue(re)n cnape/
soe seyden zij dat zij hoepten dat tselve nae/
recht alsoe niet en behoirde te gescieden(e) hen/
des gedragen(de) totten rechte want zijn brued(er) was/
/ ende zijn neve ende huer cnape d(aer)op geappointeert/
wert bijden selven raide opde voirs(creven) calangie Nae dien/
pet(er) tot zijne(n) thoene te voe(re)n gewesen was soe v(er)re/
de gedaighde getuygen cleerden bij eede [dat] sij wy(n)ners noch/
verliesers en wae(re)n in des(er) saken nu oft in toecomen(de)/
tijde dat zij souden moegen dragen niet wed(er)staen(de) der/
calangien dwelc de selve getuygen en(de) elc van hen/
alsoe op hue(re)n eedt genomen hebben Ende is alsoe/
den selven thoen aenhoirt bij den raide dien de voirs(creven)/
pet(er) meestdeel ind(er) pointen voirs(creven) volquam ende/
d(aer) nae geappointeert en(de) uuytgesproken den selven p(ar)tien/
op huer geschil voirs(creven) op al int lange gelev(er)t zijnde/
dat de voirs(creven) henr(ic) ende pauwel alsoe v(er)re alst ae(n)gaet/
den balken ende bruggen genoech gedaen hebben behalve(n)/
vanden scaeldeberde spreysele en(de) scutssele dat zij he(n)/
des alsoe vele sculdich sullen sijn te sagen(e) als totten/
huyse voirs(creven) gaen sal ende dat op vijf stuv(er)s een oirt/
thond(er)t deen doir dande(r) en(de) dat zij uuyte(n) selven/
werke mair ond(er)halven dach en sullen moegen gaen/
om hue(r) calanten te gerieven(e) act(um) in (con)s(ili)[o] opidi/
cor(am) blanck(art) sub(situ)[to] rosme(re) burg(imagis)[tr(o)] et aliis de (con)s(ili)[o]/
nove(m)br(is) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator